Czy myślałeś o tym, że stałe narażenie na hałas może być przyczyną niedosłuchu? BUDOWNICTWO, ROLNICTWO, PRODUKCJA, GÓRNICTWO to najgłośniejsze branże gospodarki. W tych zawodach słuch jest najbardziej zagrożony uszkodzeniem.

Natomiast przyczyną niedosłuchu wśród młodzieży i studentów może być niewłaściwe słuchanie muzyki lub przebywanie w głośnych miejscach. .

Jeżeli uważasz, że jesteś za młody na ubytek słuchu, dla pewności odpowiedz na poniższe pytania.

  • Lepiej słyszysz ludzi zachowując kontakt wzrokowy?
  • Dalsza odległość od rozmówcy powoduje problem ze zrozumieniem?
  • Dopytujesz o szczegóły narady, spotkania, wykładu, w którym uczestniczyłeś?
  • W dużej grupie osób lub hałaśliwym otoczeniu masz problemy ze zrozumieniem rozmówcy?

Jeżeli na większość pytań udzieliłeś odpowiedzi „tak” powinieneś niezwłocznie wykonać kontrolne badanie słuchu. Coraz częściej ubytek słuchu rozpoznaje się u ludzi młodych i żeby zapobiec jego pogłębianiu niezbędna jest pomoc specjalisty. ZADZWOŃ, POMOŻEMY ROZWIAĆ WĄTPLIWOŚCI. NAJWAŻNIEJSZA JEST PROFILAKTYKA. UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU I SPRAWDŹ: CZY SŁYSZYSZ ŚWIAT?